برنداز

برنامه موبایل برنداز

دانلود برنامه

hptiranco

شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

فروش راد خود حفار R32  و متعلقات آن
تهران

فروش راد خود حفار R32 و متعلقات آن

توافقی

فروشی
دستگاه حفاری DH
سراسری(کل کشور)

دستگاه حفاری DH

توافقی

فروشی
- دستگاه حفاری کوکن
سراسری(کل کشور)

- دستگاه حفاری کوکن

توافقی

فروشی
ست تزریق P80 , P180- پمپ تزریق و میکسر اولیه و ثانویه
سراسری(کل کشور)

ست تزریق P80 , P180- پمپ تزریق و میکسر اولیه و ثانویه

توافقی

فروشی
دستگاه حفاری TOHO- خاکبرداری و گودبرداری
سراسری(کل کشور)

دستگاه حفاری TOHO- خاکبرداری و گودبرداری

توافقی

فروشی
دستگاه حفاری برقی XY1 - تحکیم و تثبیت خاک میکروپایل
سراسری(کل کشور)

دستگاه حفاری برقی XY1 - تحکیم و تثبیت خاک میکروپایل

توافقی

فروشی
دستگاه حفاری KSK - حفاری و نیلینگ
سراسری(کل کشور)

دستگاه حفاری KSK - حفاری و نیلینگ

توافقی

فروشی
دستگاه حفاری سویل مک soilmec- حفاری و نیلینگ
سراسری(کل کشور)

دستگاه حفاری سویل مک soilmec- حفاری و نیلینگ

توافقی

فروشی
نیلینگ و پایدارسازی گودهای عمیق- شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
سراسری(کل کشور)

نیلینگ و پایدارسازی گودهای عمیق- شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

توافقی

خدمات
سوالی دارید؟

در تلگرام بپرسید