برنداز

برنامه موبایل برنداز

دانلود برنامه

baratpour.royeshgar

ر اه اندازی خط تولید انواع جوانه ها و  آرد جوانه
تهران

ر اه اندازی خط تولید انواع جوانه ها و آرد جوانه

توافقی

فروشی
ر اه اندازی خط تولید آرد جوانه
سراسری(کل کشور)

ر اه اندازی خط تولید آرد جوانه

توافقی

فروشی
اتاق کشت جوانه های خوراکی گندم و سایر جوانه ها
سراسری(کل کشور)

اتاق کشت جوانه های خوراکی گندم و سایر جوانه ها

توافقی

فروشی
اتاق کشت جوانه های خوراکی گندم و سایر جوانه ها
سراسری(کل کشور)

اتاق کشت جوانه های خوراکی گندم و سایر جوانه ها

توافقی

فروشی
انواع چیپس میوه با دستگاه خشک کن
سراسری(کل کشور)

انواع چیپس میوه با دستگاه خشک کن

توافقی

فروشی
اتاق کشت علوفه هیدروپونیک
سراسری(کل کشور)

اتاق کشت علوفه هیدروپونیک

توافقی

فروشی
دستگاه جوانه ساز برای تهیه جوانه های خوراکی و آرد
سراسری(کل کشور)

دستگاه جوانه ساز برای تهیه جوانه های خوراکی و آرد

توافقی

فروشی
دستگاه های کشت علوفه هیدروپونیک
سراسری(کل کشور)

دستگاه های کشت علوفه هیدروپونیک

توافقی

فروشی
دستگاه جوانه ساز خوراکی
سراسری(کل کشور)

دستگاه جوانه ساز خوراکی

توافقی

فروشی
اشتغال زایی با دستگاه خشک کن میوه و سبزیجات
سراسری(کل کشور)

اشتغال زایی با دستگاه خشک کن میوه و سبزیجات

توافقی

فروشی
تولید علوفه انبوه با استفاده از دستگاه علوفه هیدروپونیک
سراسری(کل کشور)

تولید علوفه انبوه با استفاده از دستگاه علوفه هیدروپونیک

توافقی

فروشی
دانه به جوانه طی سه روز
اصفهان

دانه به جوانه طی سه روز

توافقی

فروشی
سوالی دارید؟

در تلگرام بپرسید