برنداز

برنامه موبایل برنداز

دانلود برنامه

BOB

یخچال مخصوص عرضه وفروش ماهی
سراسری(کل کشور)

یخچال مخصوص عرضه وفروش ماهی

توافقی

فروشی
یخچال فریزر ایستاده درب دار مدل EFES
سراسری(کل کشور)

یخچال فریزر ایستاده درب دار مدل EFES

توافقی

فروشی
 یخچال شیشه تخت جزیره مدل SARDIS
سراسری(کل کشور)

یخچال شیشه تخت جزیره مدل SARDIS

توافقی

فروشی
یخچال شیشه خم جزیره مدل SIMENA
سراسری(کل کشور)

یخچال شیشه خم جزیره مدل SIMENA

توافقی

فروشی
یخچال فریزر خوابیده پرده هوا MINDOS
سراسری(کل کشور)

یخچال فریزر خوابیده پرده هوا MINDOS

توافقی

فروشی
یخچال پرده هوا DORUK
سراسری(کل کشور)

یخچال پرده هوا DORUK

توافقی

فروشی
تجهیزات یخچال ، سردخانه برای سوپر مارکتها ،انواع چرخهای فروشگاهی و ترولی ها و استندهای خشکبار
سراسری(کل کشور)

تجهیزات یخچال ، سردخانه برای سوپر مارکتها ،انواع چرخهای فروشگاهی و ترولی ها و استندهای خشکبار

توافقی

فروشی
سوالی دارید؟

در تلگرام بپرسید